Elektronikkverksted

Vi drifter eget elektronikk verksted hvor det gjøres mye reparasjon av elektronikk fra både landbruk og næring. Vi utfører mange reparasjoner på elektronikk i traktorer og landbruksmaskiner. Vi tar imot elektronikk på verkstedet å reparerer her, og det som ikke lar seg demontere eller fraktes kjører vi ut å reparerer på stedet.

Elektronikkproduksjon

I samarbeid med bedrifter på Ise i Sarpsborg og Borge i Fredrikstad leverer vi alt fra idé, hele veien opp til ferdige elektronikk kort / løsninger. Vi er hovedleverandør av elektronikk løsninger til Sundqvist Metall i Örebro, som leverer LPG vassvarmer til arbeidsbrakker over hele Sverige. Noen av disse løsningene har nå kommet til Norge, og sørger for vannbåren varme i hytter rundt i landet vårt hvor det ikke er tilgang på strøm, annet enn solcellepanel.

Sveis

Vi reparerer og validerer sveiseapparater etter standard NEK 60974-14.